Restaurēto mēbeļu montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Kā pareizi uzglabāt un transportēt restaurētos produktus?

Ļoti svarīgi, lai saglabātu restaurētās produkta labās īpašības un izmērus, jāizvairās no drastiskām gaisa temperatūras maiņām piemēram tiešiem saules stariem, kā arī ilgstoša mitruma, sala vai citiem līdzīgiem dabas apstākļiem, jo tie visi var neatgriezeniski sabojāt restaurētos produktus. Restaurētām mēbelēm, durvīm, logiem un citiem produktiem vispiemērotākais būtu, ja tās tiek uzmontētas uzreiz pēc atjaunošanas, kad tās ir nonākušas nekustamajā īpašumā. Ja atjaunotais produkts pēc to iegādes atrodas iepakojumā ilgāk par 7 dienām, Nordic Hardwood Factory neuzņemas garantijas laiku, jo nav ievēroti nosacījumi.

Pārvadājot restaurēto produktu auto transportā jānodrošina mērena temperatūra un mitruma daudzums. Atjaunoto produktu drīkst pārvadāt tikai uz paletes horizontālā pozīcijā. Citi produkti, kas vēl var atrasties transportā, jābūt atdalītiem ar starplikām, lai nesabojātu renovēto produktu. Restaurēto mēbeli, durvis, logus un citus produktus drīkst pārvietot tikai tās uzmanīgi nesot. Mest, stumt, vilkt vai velt tās nedrīkst, ja tas tiks darīts nhf.lv neuzņemas veikt garantijas remontu. Uz virsmām, kas pārklātas ar krāsu vai laku nekādā gadījumā nedrīkst nokļūt ūdens vai šķīdinātāji. Tie var sabojāt atjaunotos produktus un tad nhf.lv komanda neuzņemas nekādas saistības par produkta īpašību mazināšanos vai zaudēšanu. Garantija arī tad vairs neattiecas. Pirms veicat transportēšanu un uzstādīšanu noteikti pārliecinieties par produkta kvalitāti un komplektāciju. Restaurētie produkti tiek pieņemti un nodoti tajā brīdī, kad klients tam ierodas pakaļ uz mūsu galdniecību. Ja klients pats/pati izvēlas renovēto produktu montēt, tad Nordic Hardwood Factory nedod garantiju produktam.

Restaurēto mēbeļu montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Svarīgākais meistara uzdevums

Restaurējot mēbeles-virtuves skapīšus, plauktus, krēslus, galdus, durvis, logus vai ko citu, pats svarīgākais meistara uzdevums ir saglabāt mēbeles orģinālo izskatu. Tikai galējā variantā, ja nav iespējams restaurēt kādu detaļu, tad tā tiek aizstāta vai protezēta ar analogu, lai saglabātu mēbeles autentiskumu. Ar klientu iepriekš vienojoties, NHF komanda krāso, tonē vai citādi apstrādā mēbeli, kā arī veic pilnu restaurācijas procesu, lai mēbele vēl ilgi varētu būt Jūsu ģimenes īpašums un tas pilnībā veiktu savu funkciju. Uzglabāt pareizā temperatūrā, gaisa mitrumā uc ir ļoti nozīmīgi restaurētām mēbelēm. Neievērojot kaut vienu no punktiem mēbele var zaudēt savu izskatu un nepildīt savu funkciju. Arī saudzīga attieksme pret mēbeli ir ļoti nozīmīga.

Gaisa mitrums

Restaurācija – tas ir sarežģīts, darbietilpīgs un dārgs process, taču visas pūles un izdevumi var izrādīties veltīgi, ja mēbeles pēc restaurācijas nokļūs nelabvēlīgos apstākļos. Antikvāro mēbeļu īpašnieku glabātāju galvenais pienākums ir nodrošināt optimālu temperatūras un mitruma režīmu telpā. Jāņem vērā, ka rudens periodā slikti vēdinātās telpās mitrums sasniedz 85-90 %, bet ar apkures sezonas sākumu tas samazinās līdz 40 %. Tādas krasas svārstības ir pārāk bīstamas vecām mēbelēm. Tādos izstrādājumos, kur izmantotas dažādas koksnes šķirnes, kā arī vecs un jauns materiāls, kas dažādi reaģē uz mitruma izmaiņām, rodas iekšēji spriegumi, kas izraisa koksnes plaisāšanu vai līmēto savienojumu bojāšanos.

Uzturēšana un lietošana

Katram produktam ir nepieciešama pareiza kopšana, uzturēšana un lietošana, lai to ilgāk saglabātu un varētu lietot. Ja noteiktais produkts netiek pielietots atbilstoši, tas var deformēties, mainīt krāsu, formu vai iegūt kādu citu defektu. Visus restaurētos produktus ir nepieciešams uzglabāt un ekspluatēt sausās t.i. relatīvais gaisa mitrums 45-65%, un siltās telpās t.i. no +15°C līdz +30° C, kurās ir gan ventilācija, gan apkure. Lielas novirzes no šīm norādēm var radīt nopietnu īpašību pasliktināšanos pirms laika.

Kur labāk uzstādīt restaurēto produktu?

Restaurēto produktu uzstādīt tuvākais 0.5m no jebkura siltuma avota, kā arī neuzturēt krasu temperatūras un mitruma atšķirību. Ja atjaunotais produkts atradīsies tiešos saules staros, krāsas un lakas pārklājums strauji novecos un nepildīs to funkcijas. Krāsotiem, lakotiem vai beicētiem koka produktiem ir iespējama krāsu atšķirība, jo koks ir dabīgs materiāls un to katra šķiedra ir unikāla, līdz ar to krāsas, lakas vai beices izskats var atšķirties. nhf.lv komanda negarantē vienādu toni uz saviem produktiem. Nordic Hardwood Factory izgatavoto masīvkoka produktu garantija un to attiecīgā funkcionēšana tiek garantēta tikai, ja tiek ievēroti visi noteiktie ekspluatācijas un montāžas noteikumi.

nhf.lv atjaunotās durvis, skapīši, logi uc mēbeles jāatver izmantojot tikai un vienīgi paredzēto rokturi, to nospiežot vai pagriežot ar roku. Rokturi nekādā gadījumā nedrīkst spiest ar citu svaru vai priekšmetu t.i. kāju, spieķi, kasti utt. Ja ir griežamais rokturis, lai durvis atvērtu, tas ir jāpagriež no durvju mehānisma puses uz durvju viru/eņģu pusi. Verot durvis jāuzmana pirksti un kājas, lai tās netraumētu. Durvis jāatver un jāaizver bez ciršanas vai lieka spēka pielietošanas. Durvju vēršanas trajektorijā nedrīkst atrasties kāds lieks objekts, kas varētu traucēt atvērt durvis, tādejādi tās bojājot. Ja tiks veiktas patvaļīgas izmaiņas vai neievērotas instrukcijas un ekspluatācija, tad nhf.lv komanda neuzņemas nekādas saistības par durvju un mēbeļu īpašību mazināšanos vai zaudēšanu. Garantija arī tad vairs neattiecas.

Nhf Kopsana

nhf.lv produkcijas kopšana:

Drīkst izmantot tikai attiecīgajai precei norādītie kopšanas līdzekļi. Apkope jāveic minimums vienu reizi gadā profesionālai galdniecības kompānijai. Ja tā netiek veikta, garantijas saistības beidz pastāvēt. Nedrīkst izmantot nekādus abrazīvus kopšanas vai mazgāšanas līdzekļus. Tikai katram materiālam paredzētie līdzekļi ar mīkstu, tīru lupatiņu vai kā norādīts instrukcijā. Nedrīkst aizmirst arī par furnitūras kopšanu un uzturēšanu. Slēdzenes, eņģes utt. ir jākopj atbilstoši to materiālam un apstrādei.

Mazgāt koka detaļas ar ķīmiskiem līdzekļiem, kas ir tam piemēroti un paredzēti. Nedrīkst berzt ar švammēm, kas nav paredzētas koka virsmām, kasīt ar asu priekšmetu vai citādi abrazīvā veidā apstrādāt koka virsmas.

Lai izvairītos no blīvgumijas pielipšanas konstrukcijai, pirmās divas ekspluatācijas nedēļas nodrošināt durvju atvēršanu vismaz 1 x dienā. Apstrādāt pēc vajadzības koka daļas ar speciālu lakas un krāsas aizsarglīdzekli. Šādu apstrādi veikt ne retāk kā 1-2 reizes gadā. Aizliegts uz durvju vērtnēm kārt smagumus un novietot jebkādus priekšmetus starp vērtni un kārbu vērtnes fiksācijai. Tāpat aizliegts novietot priekšmetus starp vērtni un rāmi durvīm esot atvērtā pozīcijā. Durvis aizliegts atstāt atvērtus, ja ārā ir vējš, kura ātrums lielāks par 3m/s. Uz durvīm, logiem un palodzēm aizliegts kāpt ar kājām, novietot priekšmetus, kas izdala mitrumu, novietot karstus priekšmetus. Aizverot vērtni, neievietot ķermeņa daļas starp vērtni un rāmi. Vismaz 1 reizi gadā veikt furnitūras mehānismu eļļošanu, ja nepieciešams pievilkt mehānismu saturošās skrūves. Pretuzlaušanas pretplāksne ir jāeļļo regulāri – 1 reizi mēnesī, ja tas netiek veikts garantija tiek zaudēta. Regulāri (min 1x mēnesī) pārbaudīt katras skrūves stāvokli.

Aizliegts vērst silddelementus pret durvju stiklotajām daļām. Apkures sezonas laikā koka konstrukcijām, kuras atrodas radiatoru (konvektoru) tuvumā stikla līstu savienojuma vietās var parādīties nelielas šķirbas, kuras pazūd apkures sezonai beidzoties. Pirms telpu kosmētiskā remonta koka detaļas pārklāt ar aizsargplēvi, bet to pie izstrādājuma:

 • no iekšpuses drīkst stiprināt TIKAI ar līmlenti TESA 4334. Maksimālais lentas TESA 4334 pielīmēšanas laiks telpas iekšpusē pie koka konstrukcijas nedrīkst pārsniegt 5 mēnešus;
 • no ārpuses drīkst stiprināt TIKAI ar līmlenti TESA 4439. Maksimālais lentas TESA 4439 pielīmēšanas laiks telpas ārpusē pie koka konstrukcijas nedrīkst pārsniegt 6 nedēļas;

Ja uz stikla paketēm veidojas kondensāts, tad jāveic telpas vēdināšana.

Kā labāk uzturēt produktu?

Katru gadu jāseko stūru savienojumiem un būvsavienojumiem. Ja radušās plaisas, tās jānovērš profesionāliem meistariem. Virs ārdurvīm obligāti jābūt nojumei, kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības. Durvju gropes tīrīt no svešķermeņiem 3-4 reizes gadā. Stiklus mazgāt tikai ar tam paredzētiem speciāliem līdzekļiem un inventāru ne retāk kā 1 reizi gadā. Nepieļaut nekādu cietu materiālu (pie. cementa gabalu, apmetuma u.c. ) nokļūšanu uz izstrādājumu virsmas. Nekavējoties notīrīt konstrukciju un iekšpalodžu virsmas pēc jebkādu svešķermeņu vai šķīdumu nokļūšanas uz tiem, jo tie var izraisīt lakojuma vai krāsojuma bojājumus.

Ja durvju konstrukcijā ir iestrādāti aizvērēj mehānismi – to kustīgās daļas ir jāeļļo vismaz 1 reizi 3 mēnešos. Obligāti ir jāseko, lai vērtne atvērtā stāvoklī nebūtu papildus slogota ar jebkādiem citiem priekšmetiem ( piem. drēbēm ). Bīdāmās furnitūras vadsliedēm regulāri jābūt iztīrītām no putekļiem un gružiem, lai nebojātu bīdāmās furnitūras ritentiņus. Ārdurvīm un logiem, kuru puse vērsta uz āru beicētai un lakotai apdarei garantija netiek piemērota. Beicēts lakots tonis pirmā gada laikā kļūs tumšāks, jo koksne UV staru ietekmē var kļūt tumšāka.

Izstrādājumi bez apdares neapstrādātā stāvoklī drīkst atrasties ne ilgāk kā 36 stundas no piegādes brīža. Tie jāuzglabā telpās pie relatīvā gaisa mitruma ne vairāk kā 60% un gaisa t° no +18 līdz+ 24°C. Šādus izstrādājumus nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.

Masīvkoka palodzes jāuzglabā horizontālā stāvoklī. Tās nedrīkst noslogot ar svaru vai balstīt vienu pret otru. Koka palodzēm, kuras tiek izgatavotas no koka, un kuras atrodas radiatoru vai konvektoru tuvumā apkures sezonas laikā koka palodzei žūstot var parādīties sīkas plaisas. Tā kā, šo plaisu rašanās nav saistīta ar nekvalitatīvu darbu vai materiālu izvēli, bet gan ar iekšējā telpas klimata ietekmi uz palodzi, apkures sezonas laikā, tad šī parādība nevar tikt uzskatīta par defektu. Palodzes nedrīkst pārsegt centrālapkures radiatorus. Pret palodzēm nedrīkst vērst sildelementus, kuri atrodas tuvāk par 2 metriem. NHF ražotām koka un MDF palodzēm pieļaujamās izmēru deformācijas ir līdz 5mm uz 1 metru. Palodzes ir jāuzglabā horizontālā stāvoklī un tās nedrīkst noslogot vai likt citu uz citas.

Izstrādājumi ar apdari transporta iepakojumā drīkst atrasties ne ilgāk kā 7 dienas no piegādes brīža. Koka durvis un logus jāuzglabā vertikālā stāvoklī. Tos nedrīkst noslogot ar svaru vai balstīt vienu pret otru. Nedrīkst pieļaut putnu un dzīvnieku skrāpējumus un kodumus.

Ko NHF komanda neiesaka darīt?

Neiesakām montēt konstrukcijas, ja objektā vēl notiek celtniecības vai remonta darbi, jo aptuveni pusi izgatavoto konstrukciju sabojā celtniecības darbu veicēji, laikā pēc to iemontēšanas objektā. Taču ja no tā nav iespējams izvairīties, konstrukcijām jāpievērš īpaša vērība.

Par konstatēto defektu klientam ir rakstiska iesnieguma veidā jāpaziņo SIA “Fasāde PRO” uz info@nhf.lv, 30 kalendāro dienu laikā no defekta rašanās dienas. Maksimāli pievienojot informāciju un minimums 2 bildes no dažādiem rakursiem, par konstatēto defektu vai nepilnību un informāciju par precīzu produktu atrašanās vietu. Garantijas remontu ir tiesīgs pieprasīt tikai Pasūtījuma izpildes un konstrukcijas montāžas līguma slēdzējs vai tā pilnvarota persona. Pēc garantijas prasības saņemšanas, SIA ‘Fasāde PRO’ pārstāvis sazināsies ar norādīto kontaktpersonu, lai vienotos par defektu novēršanu.

Iesniegumā ir jānorāda:

Pasūtījuma līguma/tāmes Nr., Klienta Vārds/ Uzvārds/ kontakttālrunis, objekta adrese, kurā atrodas konstrukcijas, defekta apraksts, defekta foto attēli. Pilnvara, ja garantijas remontu piesaka persona, kas nav līguma slēdzējs.

Nhf Cleaning Kit

Garantija neatteicas uz:

 • Vizuāliem defektiem, kurus nevar saskatīt 1,5 m attālumā no konstrukcijas un kas neiespaido mēbeļu, durvju, logu uc funkcionalitāti.
 • Bojājumiem ko radījuši cilvēki apzināti vai neapzināti, aiz neuzmanības, nolaidības, nezināšanas vai ļaunprātīgas rīcības (piem., bojāta furnitūra, jo konstrukcija tikusi aizvērta, pielietojot papildus spēku ti ar kāju uc).
 • Bojājumiem, ko radījuši celtniecības/remonta darbu veicēji.
 • Funkciju traucējumiem, kas konstrukcijai radušies nesankcionēta remonta vai modifikācijas rezultātā.
 • Koka tekstūras un šķiedras īpatnībām, to krāsu, platumu, virzienu.
 • Bojājumiem, ko radījuši putni, insekti, dzīvnieki un mājdzīvnieki (piem., suns apgrauzis palodzi vai saskrāpējis durvis).
 • Koksnes dabīgo toņu atšķirību gan garumā audzētā, gan fiksētā materiāla virsmā.
 • Koksnes sveķu izdalīšanos no konstrukcijas.
 • Konstrukciju dabisko nolietojumu (piem., furnitūras regulēšana durvīm, kas tikuši ekspluatēti ilgāk par pusgadu).
 • Koka durvīm, logiem, palodzēm un citām mēbelēm, kas iemontēti telpās ar paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu – baseinu telpās, pirtīs, siltumnīcās u.c.
 • Bojājumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļos (piem., vētras, plūdi, nemieri u.c.).
 • Gadījumiem, kad klientam nav zināms pasūtījuma līguma numurs, vai vārds, uzvārds (fiziskām personām), nosaukums (juridiskām personām), kas parakstīja pasūtījuma līgumu.
 • Konstrukcijām, ja to montāža nav veikta saskaņā ar SIA Fasāde PRO montāžas instrukciju.
 • Defektiem, kas radušies paaugstināta mitruma (virs 65%) rezultātā pēc konstrukciju montāžas (piem., no apmetuma vai grīdu betonēšanas darbiem).
 • Ja, virs ārdurvīm nav nodrošināta/uzstādīta nojume, kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības.
 • Defektiem, kas radušies koka konstrukcijā, furnitūrai, alumīnija profiliem, detaļām agresīvas vides rezultātā (ķīmisku vielu klātbūtne).
 • Apkārtējās vides un UV staru iedarbības rezultātā laika gaitā ir iespējamas krāsu un laku nokrāsu izmaiņas, kas nav uzskatāma kā ražošanas nepilnībām.
 • Viena produkta dažādām detaļām, var būt novērojamas toņu atšķirības, kas nav uzskatāma kā ražošanas nepilnībām.

Garantijas nosacījumi nav spēkā un SIA „Fasāde PRO” neuzņemas nekāda veida atbildību, ja nav ievēroti viens vai vairāki ekspluatācijas un/vai montāžas noteikumi.

NHF apņemas samērīgā laikā no pārdošanas brīža ar saviem spēkiem un līdzekļiem veikt garantijas remontu, ja tiek konstatēti defekti, kuri ir nepietiekoša kvalitatīva darba sekas.