Durvju montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Kā pareizi uzglabāt un transportēt durvis, ja to dara paša spēkiem?

Ļoti svarīgi, lai saglabātu masīvkoka durvju labās īpašības un izmērus, jāizvairās no drastiskām gaisa temperatūras maiņām piemēram tiešiem saules stariem, kā arī ilgstoša mitruma, sala vai citiem līdzīgiem dabas apstākļiem, jo tie visi var neatgriezeniski sabojāt koka durvis. Masīvkoka durvīm vispiemērotākais būtu, ja tās tiek uzinstalētas uzreiz pēc iegādes, kad tās ir nonākušas jaunajā īpašumā. Ja durvis pēc to iegādes atrodas iepakojumā ilgāk par 7 dienām, Nordic Hardwood Factory neuzņemas garantijas laiku, jo nav ievēroti nosacījumi. Pārvadājot koka durvis auto transportā jānodrošina mērena temperatūra un mitruma daudzums. Durvis drīkst pārvadāt tikai uz paletes horizontālā pozīcijā, starp citiem produktiem, kas var vēl atrasties transportā, jābūt atdalītiem ar starplikām, lai nesabojātu koka durvis. Koka durvis drīkst pārvietot tikai tās uzmanīgi nesot. Mest, stumt, vilkt vai velt tās nedrīkst, ja tas tiks darīts NHF neuzņemas veikt garantijas remontu. Uz virsmām, kas pārklātas ar krāsu vai laku nekādā gadījumā nedrīkst nokļūt ūdens vai šķīdinātāji. Tie var sabojāt koka produktus un tad NHF.lv komanda neuzņemas nekādas saistības par durvju īpašību mazināšanos vai zaudēšanu. Garantija arī tad vairs neattiecas.

Uzstādīšanas instrukcija:

Pirms veicat transportēšanu un uzstādīšanu noteikti pārliecinieties par produkta kvalitāti un komplektāciju. Durvis tiek pieņemtas un nodotas tajā brīdī, kad klients tām ierodas pakaļ. Ja klients pats/pati izvēlas durvis montēt, tad Nordic Hardwood Factory nedod garantiju durvīm. Ailēm ir jābūt līdzenām un taisnām t.i. 90° leņķī. Koka durvju ailei jābūt vidēji par 15-45mm lielākai. Pārliecinieties, ka durvju sliekšņa pamatne ir horizontāla un līdzena, kā arī gana stingra. Saprotot durvju vēršanās virzienu ar skrūvēm savienojiet koka kārbas daļas. Pirms uzstādāt durvju kārbas nostipriniet slieksni, lai tas būtu kārtīgi nostiprināts. Nostipriniet kārbu ailē, te var palīdzēt ķīļi tos nostiprinot nedaudz augstāk par skrūvju vietām. Pārliecinieties vai visa koka durvju kārba ir novietota taisnā līmenī. Pārliecinieties arī par sliekšņa līmeni-tam jābūt taisnam. Izmantojot atbilstošus dībeļus un skrūves piestipriniet kārbu pie sienas. Galvenais nosacījums, lai kārba beigās ir taisna pret sienu un sprauga starp kārbu un vērtni ir vienādas. Koka durvju kārbas un vērtnes malai jābūt vienādai. Ja bija augšējie ķīļi izmantoti, tagad tos var izņemt un brīvās vietas aizpildīt ar izolācijas materiālu t.i. montāžas putām vai tml. Ja izmantojat putas, pārliecinieties, lai koka durvis un kārba nedeformētos-rūpīgi izlasiet izolācijas materiāla instrukciju pirms to lietojat. Beidzot varat uzstādīt noseglīstes savām jaunajām masīvkoka durvīm.

Masīvkoka durvju ekspluatācijas nosacījumi:

Katram NHF.lv komandas masīvkoks produktam ir nepieciešama pareiza kopšana, uzturēšana un lietošana, lai to ilgāk saglabātu un varētu lietot. Ja noteiktais masīvkoka produkts netiek pielietots atbilstoši, tas var deformēties, mainīt krāsu, formu vai iegūt kādu citu defektu. Masīvkoka durvis ir nepieciešams uzglabāt un ekspluatēt sausās t.i. relatīvais gaisa mitrums 45-65%, un siltās telpās t.i. no +10°C līdz +25° C, kurās ir gan ventilācija, gan apkure. Lielas novirzes no šīm norādēm var radīt nopietnu īpašību pasliktināšanos pirms laika. Masīvkoka durvis uzstādīt tuvākais 0.5m no jebkura siltuma avota, kā arī uzturēt krasu temperatūras un mitruma atšķirību. Ja masīvkoka durvis atradīsies tiešos saules staros, krāsas un lakas pārklājums strauji novecos un nepildīs to funkcijas. Krāsotiem, lakotiem vai beicētiem koka produktiem ir iespējama krāsu atšķirība, jo koks ir dabīgs materiāls un to katra šķiedra ir unikāla, līdz ar to krāsu, laku vai beices izskats var atšķirties. NHF.lv komanda negarantē vienādu toni uz saviem produktiem. Nordic Hardwood Factory izgatavoto masīvkoka produktu garantija un to attiecīgā funkcionēšana tiek garantēta tikai, ja tiek ievēroti visi noteiktie ekspluatācijas un montāžas noteikumi. NHF.lv izgatavotās masīvkoka durvis jāatver izmantojot tikai un vienīgi durvju rokturi, to nospiežot vai pagriežot ar roku. Durvju rokturi nekādā gadījumā nedrīkst spiest ar citu svaru vai priekšmetu t.i. kāju, spieķi, kasti utt. Ja ir griežamais rokturis, lai durvis atvērtu, tas ir jāpagriež no durvju mehānisma puses uz durvju viru/eņģu pusi. Verot durvis jāuzmana pirksti un kājas, lai tās netraumētu. Durvis jāatver un jāaizver bez ciršanas vai lieka spēka pielietošanas. Masīvkoka durvju vēršanas trajektorijā nedrīkst atrasties kāds lieks objekts, kas varētu traucēt atvērt durvis, tādejādi tās bojājot. Ja tiks veiktas patvaļīgas izmaiņas vai neievērotas instrukcijas un ekspluatācija, tad NHF.lv komanda neuzņemas nekādas saistības par durvju īpašību mazināšanos vai zaudēšanu. Garantija arī tad vairs neattiecas.

NHF.lv produkcijas kopšana:

Drīkst izmantot tikai attiecīgajai precei norādītie kopšanas līdzekļi. Apkope jāveic minimums vienu reizi gadā profesionālai galdniecības kompānijai. Ja tā netiek veikta, garantijas saistības beidz pastāvēt. Nedrīkst izmantot nekādus abrazīvus kopšanas vai mazgāšanas līdzekļus. Tikai katram materiālam paredzētie līdzekļi ar mīkstu, tīru lupatiņu vai kā norādīts instrukcijā. Nedrīkst aizmirst arī par furnitūras kopšanu un uzturēšanu. Slēdzenes, eņģes utt. ir jākopj atbilstoši to materiālam un apstrādei.

Mazgāt koka detaļas ar ķīmiskiem līdzekļiem, kas ir tam piemēroti un paredzēti. Nedrīkst berzt ar švammēm, kas nav paredzētas koka virsmām, kasīt ar asu priekšmetu vai citādi abrazīvā veidā apstrādāt koka virsmas.

Lai izvairītos no blīvgumijas pielipšanas konstrukcijai, pirmās divas ekspluatācijas nedēļas nodrošināt durvju atvēršanu vismaz 1 x dienā. Apstrādāt pēc vajadzības koka daļas ar speciālu lakas un krāsas aizsarglīdzekli. Šādu apstrādi veikt ne retāk kā 1-2 reizes gadā. Aizliegts uz durvju vērtnēm kārt smagumus un novietot jebkādus priekšmetus starp vērtni un kārbu vērtnes fiksācijai. Tāpat aizliegts novietot priekšmetus starp vērtni un rāmi durvīm esot atvērtā pozīcijā. Durvis aizliegts atstāt atvērtus, ja ārā ir vējš, kura ātrums lielāks par 5m/s. Uz durvīm, logiem un palodzēm aizliegts kāpt ar kājām, novietot priekšmetus, kas izdala mitrumu, novietot karstus priekšmetus. Aizverot vērtni, neievietot ķermeņa daļas starp vērtni un rāmi. Vismaz 1 reizi gadā veikt furnitūras mehānismu eļļošanu, ja nepieciešams pievilkt mehānismu saturošās skrūves. Pretuzlaušanas pretplāksne ir jāeļļo regulāri – 1 reizi mēnesī, ja tas netiek veikts garantija tiek zaudēta. Regulāri pārbaudīt katras skrūves stāvokli.

Aizliegts vērst silddelementus pret durvju stiklotajām daļām. Apkures sezonas laikā koka konstrukcijām, kuras atrodas radiatoru (konvektoru) tuvumā stikla līstu savienojuma vietās var parādīties nelielas šķirbas, kuras pazūd apkures sezonai beidzoties. Pirms telpu kosmētiskā remonta koka detaļas pārklāt ar aizsargplēvi, bet to pie izstrādājuma:

 • no iekšpuses drīkst stiprināt TIKAI ar līmlenti TESA 4334. Maksimālais lentas TESA 4334 pielīmēšanas laiks telpas iekšpusē pie koka konstrukcijas nedrīkst pārsniegt 5 mēnešus;
 • no ārpuses drīkst stiprināt TIKAI ar līmlenti TESA 4439. Maksimālais lentas TESA 4439 pielīmēšanas laiks telpas ārpusē pie koka konstrukcijas nedrīkst pārsniegt 6 nedēļas;
 • Ja uz stikla paketēm veidojas kondensāts, tad jāveic telpas vēdināšana.

Katru gadu jāseko stūru savienojumiem un būvsavienojumiem. Ja radušās plaisas, tās jānovērš profesionāliem meistariem. Virs ārdurvīm obligāti jābūt nojumei, kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības. Durvju gropes tīrīt no svešķermeņiem 3-4 reizes gadā. Stiklus mazgāt tikai ar tam paredzētiem speciāliem līdzekļiem un inventāru ne retāk kā 1 reizi gadā. Nepieļaut nekādu cietu materiālu (pie. cementa gabalu, apmetuma u.c. ) nokļūšanu uz izstrādājumu virsmas. Nekavējoties notīrīt konstrukciju un iekšpalodžu virsmas pēc jebkādu svešķermeņu vai šķīdumu nokļūšanas uz tiem, jo tie var izraisīt lakojuma vai krāsojuma bojājumus. Ja durvju konstrukcijā ir iestrādāti aizvērēj mehānismi – to kustīgās daļas ir jāeļļo vismaz 1 reizi 3 mēnešos. Obligāti ir jāseko, lai vērtne atvērtā stāvoklī nebūtu papildus slogota ar jebkādiem citiem priekšmetiem ( piem. drēbēm ). Bīdāmās furnitūras vadsliedēm regulāri jābūt iztīrītām no putekļiem un gružiem, lai nebojātu bīdāmās furnitūras ritentiņus. Ārdurvīm un logiem, kuru puse vērsta uz āru beicētai un lakotai apdarei garantija netiek piemērota. Beicēts lakots tonis pirmā gada laikā kļūs tumšāks, jo koksne UV staru ietekmē var kļūt tumšāka.

Izstrādājumi bez apdares neapstrādātā stāvoklī drīkst atrasties ne ilgāk kā 36 stundas no piegādes brīža. Tie jāuzglabā telpās pie relatīvā gaisa mitruma ne vairāk kā 60% un gaisa t° no +18 līdz+ 24°C. Šādus izstrādājumus nedrīkst pakļaut tiešu saules staru iedarbībai.

Nhf Tuksnesis Durvis Karstuma

Masīvkoka palodzes jāuzglabā horizontālā stāvoklī. Tās nedrīkst noslogot ar svaru vai balstīt vienu pret otru. Koka palodzēm, kuras tiek izgatavotas no masīvas koksnes, un kuras atrodas radiatoru vai konvektoru tuvumā apkures sezonas laikā koka palodzei žūstot var parādīties sīkas plaisas. Tā kā, šo plaisu rašanās nav saistīta ar nekvalitatīvu darbu vai materiālu izvēli, bet gan ar iekšējā telpas klimata ietekmi uz palodzi, apkures sezonas laikā, tad šī parādība nevar tikt uzskatīta par defektu. Palodzes nedrīkst pārsegt centrālapkures radiatorus. Pret palodzēm nedrīkst vērst sildelementus, kuri atrodas tuvāk par 2 metriem. NHF ražotām koka un MDF palodzēm pieļaujamās izmēru deformācijas ir līdz 5mm uz 1 metru. Palodzes ir jāuzglabā horizontālā stāvoklī un tās nedrīkst noslogot vai likt citu uz citas.

Izstrādājumi ar apdari transporta iepakojumā drīkst atrasties ne ilgāk kā 7 dienas no piegādes brīža. Koka durvis jāuzglabā vertikālā stāvoklī. Tos nedrīkst noslogot ar svaru vai balstīt vienu pret otru. Nedrīkst pieļaut putnu un dzīvnieku skrāpējumus un kodumus.

Neiesakām montēt konstrukcijas, ja objektā vēl notiek celtniecības vai remonta darbi, jo aptuveni pusi izgatavoto konstrukciju sabojā celtniecības darbu veicēji, laikā pēc to iemontēšanas objektā. Taču ja no tā nav iespējams izvairīties, konstrukcijām jāpievērš īpaša vērība.

Par konstatēto defektu klientam ir rakstiska iesnieguma veidā jāpaziņo SIA “Fasāde PRO”, 30 kalendāro dienu laikā no defekta rašanās dienas. Maksimāli pievienojot informāciju un minimums 2 bildes no dažādiem rakursiem, par konstatēto defektu vai nepilnību un informāciju par precīzu produktu atrašanās vietu. Garantijas remontu ir tiesīgs pieprasīt tikai Pasūtījuma izpildes un konstrukcijas montāžas līguma slēdzējs vai tā pilnvarota persona. Pēc garantijas prasības saņemšanas, SIA ‘Fasāde PRO’ pārstāvis sazināsies ar norādīto kontaktpersonu, lai vienotos par defektu novēršanu.

Iesniegumā ir jānorāda:

Pasūtījuma līguma/tāmes Nr., Klienta Vārds/ Uzvārds/ kontakttālrunis, objekta adrese, kurā atrodas konstrukcijas, defekta apraksts, defekta foto attēli. Pilnvara, ja garantijas remontu piesaka persona, kas nav līguma slēdzējs.

Nhf Durvju Aizverejs Renovacija

Garantija neatteicas uz:

 • Vizuāliem defektiem, kurus nevar saskatīt 1,5 m attālumā no konstrukcijas un kas neiespaido durvju funkcionalitāti.
 • Bojājumiem ko radījuši cilvēki apzināti vai neapzināti, aiz neuzmanības, nolaidības, nezināšanas vai ļaunprātīgas rīcības (piem., bojāta furnitūra, jo konstrukcija tikusi aizvērta, pielietojot papildus spēku).
 • Bojājumiem, ko radījuši celtniecības/remonta darbu veicēji.
 • Funkciju traucējumiem, kas konstrukcijai radušies nesankcionēta remonta vai modifikācijas rezultātā.
 • Koka tekstūras un šķiedras īpatnībām, to krāsu, platumu, virzienu.
 • Bojājumiem, ko radījuši putni, insekti, dzīvnieki un mājdzīvnieki (piem., suns apgrauzis palodzi vai saskrāpējis ārdurvis).
 • Koksnes dabīgo toņu atšķirību gan garumā audzētā, gan fiksētā materiāla virsmā.
 • Koksnes sveķu izdalīšanos no konstrukcijas.
 • Konstrukciju dabisko nolietojumu (piem., furnitūras regulēšana durvīm, kas tikuši ekspluatēti ilgāk par pusgadu).
 • Koka durvīm un palodzēm, kas iemontēti telpās ar paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu – baseinu telpās, pirtīs, siltumnīcās u.c.
 • Bojājumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļos (piem., vētras, plūdi, nemieri u.c.).
 • Gadījumiem, kad klientam nav zināms pasūtījuma līguma numurs, vai vārds, uzvārds (fiziskām personām), nosaukums (juridiskām personām), kas parakstīja pasūtījuma līgumu.
 • Konstrukcijām, ja to montāža nav veikta saskaņā ar SIA Fasāde PRO montāžas instrukciju.
 • Defektiem, kas radušies paaugstināta mitruma (virs 65%) rezultātā pēc konstrukciju montāžas (piem., no apmetuma vai grīdu betonēšanas darbiem).
 • Ja, virs ārdurvīm nav nodrošināta/uzstādīta nojume, kas pasargā tās no tiešas ārējo apstākļu iedarbības.
 • Defektiem, kas radušies koka konstrukcijā, furnitūrai, alumīnija profiliem, detaļām agresīvas vides rezultātā (ķīmisku vielu klātbūtne).
 • Apkārtējās vides un UV staru iedarbības rezultātā laika gaitā ir iespējamas krāsu un laku nokrāsu izmaiņas, kas nav uzskatāma kā ražošanas nepilnībām.
 • Viena produkta dažādām detaļām, var būt novērojamas toņu atšķirības, kas nav uzskatāma kā ražošanas nepilnībām.

Garantijas nosacījumi nav spēkā un SIA „Fasāde PRO” neuzņemas nekāda veida atbildību, ja nav ievēroti viens vai vairāki ekspluatācijas un/vai montāžas noteikumi.

NHF apņemas samērīgā laikā no pārdošanas brīža ar saviem spēkiem un līdzekļiem veikt garantijas remontu, ja tiek konstatēti defekti, kuri ir nepietiekoši kvalitatīva darba sekas.