Durvju montāžas un ekspluotācijas instrukcija

Kā pareizi uzglabāt un transportēt durvis, ja to dara paša spēkiem?

Ļoti svarīgi, lai saglabātu masīvkoka durvju labās īpašības un izmērus, jāizvairās no drastiskām gaisa temperatūras maiņām piemēram tiešiem saules stariem, kā arī ilgstoša mitruma, sala vai citiem līdzīgiem dabas apstākļiem, jo tie visi var neatgriezeniski sabojāt koka durvis. Masīvkoka durvīm vispiemērotākais būtu, ja tās tiek uzinstalētas uzreiz pēc iegādes, kad tās ir nonākušas jaunajā īpašumā. Ja durvis pēc to iegādes atrodas iepakojumā ilgāk par 7 dienām, Nordic Hardwood Factory neuzņemas garantijas laiku, jo nav ievēroti nosacījumi. Pārvadājot koka durvis auto transportā jānodrošina mērena temperatūra un mitruma daudzums. Durvis drīkst pārvadāt tikai uz paletes horizontālā pozīcijā, starp citiem produktiem, kas var vēl atrasties transportā, jābūt atdalītiem ar starplikām, lai nesabojātu koka durvis. Koka durvis drīkst pārvietot tikai tās uzmanīgi nesot. Mest, stumt, vilkt vai velt tās nedrīkst, ja tas tiks darīts NHF neuzņemas veikt garantijas remontu. Uz virsmām, kas pārklātas ar krāsu vai laku nekādā gadījumā nedrīkst nokļūt ūdens vai šķīdinātāji. Tie var sabojāt koka produktus un tad NHF.lv vairs nevar sniegt garantijas remontu, ja tas nepieciešams, pēc nepareizas transportēšanas.

Uzstādīšanas instrukcija:

Pirms veicat transportēšanu un uzstādīšanu noteikti pārliecinieties par produkta kvalitāti un komplektāciju. Durvis tiek pieņemtas un nodotas tajā brīdī, kad klients tām ierodas pakaļ. Ja klients pats/pati izvēlas durvis montēt, tad Nordic Hardwood Factory nedod garantiju durvīm. Ailēm ir jābūt līdzenām un taisnām t.i. 90° leņķī. Koka durvju ailei jābūt vidēji par 15-45mm lielākai. Pārliecinieties, ka durvju sliekšņa pamatne ir horizontāla un līdzena, kā arī gana stingra. Saprotot durvju vēršanās virzienu ar skrūvēm savienojiet koka kārbas daļas. Pirms uzstādāt durvju kārbas nostipriniet slieksni, lai tas būtu kārtīgi nostiprināts. Nostipriniet kārbu ailē, te var palīdzēt ķīļi tos nostiprinot nedaudz augstāk par skrūvju vietām. Pārliecinieties vai visa koka durvju kārba ir novietota taisnā līmenī. Pārliecinieties arī par sliekšņa līmeni-tam jābūt taisnam. Izmantojot atbilstošus dībeļus un skrūves piestipriniet kārbu pie sienas. Galvenais nosacījums, lai kārba beigās ir taisna pret sienu un sprauga starp kārbu un vērtni ir vienādas. Koka durvju kārbas un vērtnes malai jābūt vienādai. Ja bija augšējie ķīļi izmantoti, tagad tos var izņemt un brīvās vietas aizpildīt ar izolācijas materiālu t.i. montāžas putām vai tml. Ja izmantojat putas, pārliecinieties, lai koka durvis un kārba nedeformētos-rūpīgi izlasiet izolācijas materiāla instrukciju pirms to lietojat. Beidzot varat uzstādīt noseglīstes savām jaunajām masīvkoka durvīm.

Masīvkoka durvju ekspluatācijas nosacījumi:

Katram NHF.lv komandas masīvkoks produktam ir nepieciešama pareiza kopšana, uzturēšana un lietošana, lai to ilgāk saglabātu un varētu lietot. Ja noteiktais masīvkoka produkts netiek pielietots atbilstoši, tas var deformēties, mainīt krāsu, formu vai iegūt kādu citu defektu. Masīvkoka durvis ir nepieciešams uzglabāt un ekspluatēt sausās t.i. relatīvais gaisa mitrums 45-65%, un siltās telpās t.i. no +10°C līdz +40° C, kurās ir gan ventilācija, gan apkure. Lielas novirzes no šīm norādēm var radīt nopietnu īpašību pasliktināšanos pirms laika. Masīvkoka durvis uzstādīt tuvākais 0.5m no jebkura siltuma avota, kā arī uzturēt krasu temperatūras un mitruma atšķirību. Ja masīvkoka durvis atradīsies tiešos saules staros, krāsas un lakas pārklājums strauji novecos un nepildīs to funkcijas. Krāsotiem, lakotiem vai beicētiem koka produktiem ir iespējama krāsu atšķirība, jo koks ir dabīgs materiāls un to katra šķiedra ir unikāla, līdz ar to krāsu, laku vai beices izskats var atšķirties. NHF.lv komanda negarantē vienādu toni uz saviem produktiem. Nordic Hardwood Factory izgatavoto masīvkoka produktu garantija un to attiecīgā funkcionēšana tiek garantēta tikai, ja tiek ievēroti visi noteiktie ekspluatācijas un montāžas noteikumi. NHF.lv izgatavotās masīvkoka durvis jāatver izmantojot tikai un vienīgi durvju rokturi, to nospiežot vai pagriežot ar roku. Durvju rokturi nekādā gadījumā nedrīkst spiest ar citu svaru vai priekšmetu t.i. kāju, spieķi, kasti utt. Ja ir griežamais rokturis, lai durvis atvērtu, tas ir jāpagriež no durvju mehānisma puses uz durvju viru/eņģu pusi. Verot durvis jāuzmana pirksti un kājas, lai tās netraumētu. Durvis jāatver un jāaizver bez ciršanas vai lieka spēka pielietošanas. Masīvkoka durvju vēršanas trajektorijā nedrīkst atrasties kāds lieks objekts, kas varētu traucēt atvērt durvis, tādejādi tās bojājot. Ja tiks veiktas patvaļīgas izmaiņas vai neievērotas instrukcijas un ekspluatācija, tad NHF.lv komanda neuzņemas nekādas saistības par durvju īpašību mazināšanos vai zaudēšanu. Garantija arī tad vairs neattiecas.

NHF.lv produkcijas kopšana:

Drīkst izmantot tikai attiecīgajai precei norādītie kopšanas līdzekļi. Apkope jāveic minimums vienu reizi gadā profesionālai galdniecības kompānijai. Ja tā netiek veikta, garantijas saistības beidz pastāvēt. Nedrīkst izmantot nekādus abrazīvus kopšanas vai mazgāšanas līdzekļus. Tikai katram materiālam paredzētie līdzekļi ar mīkstu, tīru lupatiņu vai kā norādīts instrukcijā. Nedrīkst aizmirst arī par furnitūras kopšanu un uzturēšanu. Slēdzenes, eņģes utt. ir jākopj atbilstoši to materiālam un apstrādei.